CY-270臥式攪拌機 Horizontal mixer

產品簡介PRODUCT DESCRIPTION

本攪拌機之攪拌軸採用雙向雙螺旋設計,可使物料被攪拌混合得更徹底,該機刻意壓低了入料口高度,讓使用者可直接將物料傾倒於桶內,不必再另外購買上昇輸送機,非常適合中、小農戶之使用需求。

The mixer adopts two-way double helix design, which can make the material mix more thoroughly. The machine deliberately lowers the height of the inlet, allowing the user to directly dump the material into the barrel without having to purchase the additional conveyor. It is very suitable for the needs of small and medium-sized farms.

Máy trộn áp dụng thiết kế xoắn kép hai chiều, có thể làm cho vật liệu trộn kỹ hơn. Máy cố tình hạ thấp chiều cao của đầu vào, cho phép người dùng trực tiếp đổ vật liệu vào thùng mà không phải mua băng tải bổ sung. Nó rất phù hợp với nhu cầu của các trang trại vừa và nhỏ.

功能FEATURES

將要混合攪拌介質及土壤比例倒置攪拌機桶內,啟動電源進行混合攪拌。

The mixing medium and the soil ratio are mixed and inverted in the mixer barrel then turn on for mixing and stirring.

Tỷ lệ đất và chất trồng được trộn và đảo trong thùng trộn sau đó mở để trộn và khuấy.

規格SPECIFICATIONS

型號:CY-270
主機尺寸:181 x 70 x 145 (cm)
主機重量:180(kg)
機械電源規格:220 (Volt) / 60 (Hz) / 3 Φ
裝載容量:500 公
斗尺寸:1550 x 570 x 730 (mm)
入料口離地高度:960 (mm)
出料口離地高度:140 (mm)
螺旋攪拌軸尺寸:直徑560 x 長度1753 (mm)

Model: CY-270
Size: 181 x 70 x 145 (cm)
Weight: 180(kg)
Mechanical power supply specification: 220 (Volt) / 60 (Hz) / 3 Φ
Loading capacity: 500 liters
Hopper size: 1550 x 570 x 730 (mm)
Height of the inlet from the ground: 960 (mm)
Height of the outlet from the ground: 140 (mm)
Spiral mixing shaft size: diameter 560 x length 1753 (mm)

Mẫu: CY-270
Kích thước: 181 x 70 x 145 (cm)
Trọng lượng: 180 (kg)
Thông số kỹ thuật cung cấp năng lượng cơ học: 220 (Volt) / 60 (Hz) / 3
Dung tích tải: 500 lít
Kích thước phễu: 1550 x 570 x 730 (mm)
Chiều cao của cửa vào so với mặt đất: 960 (mm)
Chiều cao của cửa ra so với mặt đất: 140 (mm)
Kích thước trục trộn xoắn ốc: đường kính 560 x dài 1753 (mm)