AN-90 自動覆土機 Automatic Soil Filling Machine

覆土機可以覆蓋各類大小不同的種植穴盤,而且操作起來極為簡單方便。可高低調節的平土設計,保證能確實清掃餘料。
作業速率:100~180/小時(配合針式播種機的速率使用),單獨使用時,最大可至500盤。

The soil filling machine can fit all kinds of plug trays of different sizes, and it is extremely simple and convenient to operate. The high and low adjustment flat soil design ensures that the remaining material can be cleaned.
Operating rate: 100~180 trays/hour (used with the speed of seeding machine), up to 500 trays when used alone.

型號:AN-90
穴盤規格: 50格、72格、96格、104格、128格、200格、288格。
主機尺寸:220 x 120 x 140 (cm)
主機重量:160(kg)
工作效率:每小時 500
電源規格:3Φ / 220v / 60Hz
平面工作高度:75 (cm)
平面工作寬度:68 (cm)
料斗尺寸:長560 x 寬840 x 高360 (cm)
輸送導板可調間距:70 (mm)

Model: AN-90
Plug tray cell: 50, 72, 96, 104, 128, 200, 288
Size: 220 x 120 x 140 (cm)
Weight: 160(kg)
Operation rate: 500 trays/hour
Power specification: 3Φ / 220v / 60Hz
Working plane height: 75 (cm)
Working plane width: 68 (cm)
Bucket size: length 560 x width 840 x height 360 (cm)
Adjustable spacing of conveyor guides: 70 (mm)

Mẫu : AN-90
Ô khay cắm: 50, 72, 96, 104, 128, 200, 288
Kích thước: 220 x 120 x 140 (cm)
Trọng lượng: 160 (kg)
Tốc độ hoạt động: 500 khay / giờ
Thông số công suất: 3Φ / 220v / 60Hz
Chiều cao mặt bằng công tác: 75 (cm)
Chiều rộng mặt bằng công tác: 68 (cm)
Kích thước thùng: dài 560 x widt h 840 x cao 360 (cm)
Khoảng cách thanh dẫn băng tải có thể điều chỉnh: 70 (mm)