AN-90 穴盤輸送機 Plug tray conveyor

輸送穴盤苗輸送機、前置作業放盤、疊盤作業完成收盤。
須配合AN-90穴盤育苗播種機使用。

The tray conveyor transits the tray, with the preceding procedures of tray release, and the stacking operation completes the tray closingMust be used in conjunction with the AN-90 plug tray seedling machine.

Băng tải khay dịch chuyển khay, với các quy trình giao khay trước đó và thao tác xếp chồng hoàn thành việc đóng khay.
Phải được sử dụng cùng với máy gieo hạt khay cắm AN-90 .

型號:AN-90
主機尺寸:300 x 74 x 82 (cm)
電源規格:3Φ / 220v / 60Hz
工作平面高度:780 (mm)
工作平面寬度:570 (mm)
馬達:臥式 1/4 (HP)

Model: AN-90
Size: 300 x 74 x 82 (cm)
Power specification: 3Φ / 220v / 60Hz
Working plane height: 75 (cm)
Working plane width: 68 (cm)
Motor: Horizontal 1/4 (HP)

Mẫu: AN-90
Kích thước: 300 x 74 x 82 (cm)
Thông số công suất: 3Φ / 220v / 60Hz
Chiều cao mặt bằng công tác: 75 (cm)
Chiều rộng mặt bằng công tác: 68 (cm)
Động cơ: Ngang 1/4 (ngựa)