AN-90 穴盤打孔機 Plug Tray Punching Machine

 • 型號:AN-90
 • 主機尺寸:160 x 110 x 145 (cm)
 • 電源規格:3Φ / 220v / 60Hz
 • 作平面高度:750 (mm)
 • 工作平面寬度:620 (mm)
 • 馬達:臥式 1/4 (HP)
 • 打孔附件:標準型 32孔 百香果專用盤
 • 打孔附件可依使用者穴盤規格訂製。

 

 • Model: AN-90
 • Host size: 160 x 110 x 145 (cm)
 • Power specification: 3Φ / 220v / 60Hz
 • Working plane height: 750 (mm)
 • Working plane width: 620 (mm)
 • Motor: Horizontal 1/4 (HP)
 • Punch attachment: standard 32-hole passion fruit tray
 • Punch attachments can be ordered according to the user’s plug specifications.

 

 • Mẫu: AN-90
 • Kích thước máy chính: 160 x 110 x 145 (cm)
 • Thông số công suất: 3Φ / 220v / 60Hz
 • Chiều cao mặt bằng công tác: 750 (mm)
 • Chiều rộng mặt bằng công tác: 620 (mm)
 • Động cơ: Ngang 1/4 (ngựa)
 • Phụ kiện đột lỗ: khay chanh dây 32 lỗ tiêu chuẩn
 • Phụ kiện đột lỗ có thể được đặt hàng theo thông số kỹ thuật cắm của người dùng.